Skip to content Skip to navigation

Đại học chính quy

Thông báo về việc thực hiện đeo thẻ sinh viên khi đến trường
Nhà trường ban hành Thông báo 981/TB-TĐHTPHCM ngày 04/11/2022 về việc Thực hiện sinh viên khi đến trưòng như file đính kèm. Trân trọng ./.
Thời khóa biểu học kỳ I Năm học 2022 - 2023 dành cho sinh viên đại học chính quy khóa 11
Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 dành cho sinh viên đại học chính quy khóa 11, xem file đính kèm bên dưới. Lưu ý: 1. Thời gian bắt đầu học kỳ 1: ngày 31/10/2022, lịch học chi tiết xem thời khóa biểu đính kèm bên dưới...
Nhà trường thông báo về việc cấp Phụ lục văn bằng có hiệu chỉnh thông tin thời gian nhập học cho sinh viên Đại học chính quy Khóa 7 (Thông báo 940/TB-TĐHTPHCN ngày 24/10/2022 như file đính kèm)
Thời khóa biểu  "Tuấn sinh hoạt công dân-HSSV" đầu khóa cho Tân sinh viên Khóa 11
Nhà trường ban hành Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân-HSSV" đầu khóa năm học 2022-2023 (Kế hoạch 931/KH-TĐHTPHCM ngày 20/10/20220) áp dụng cho Tân sinh viên Khóa 11 như sau: Đợt 1: Dành cho tân sinh viên các ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường...
Thông báo về việc nghỉ học đột xuất buổi sáng thứ 2 ngày 24/10/2022 đối với các lớp học tại trụ sở 236B Lê Văn Sỹ, P.1. Q.TB
Nhà trường thông báo về việc nghỉ học đột xuất buổi sáng thứ 2 ngày 24/10/2022 đối với các lớp học có TKB tai trụ sở 236B Lê Văn Sỹ, P.1. Q.Tân Bình để tổ chức Lễ khai giảng Năm học 2022-2023 như thông báo số 989/TB-TĐHTPHCM ngày 18/10/2022...
Thông báo về việc sinh viên chính quy tham dự Lễ Khai giảng năm học 2022-2023
Nhà trường thông báo triệu tập sinh viên hệ đại học chính quy tham dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 vào sáng thứ hai ngày 24/10/2022 tại Trụ sở 236B Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình (Chi tiết Thông báo 914/TB-TĐHTPHCM ngày 18/10/2022 như file đính kèm)
Thông báo về việc nộp các chứng chỉ Tiếng Anh để được quy đổi, xét miễn học các học phần Anh văn 1, 2 đối với sinh viên Khóa 11
Nhà trường thông báo đến các bạn sinh viên khóa 11 về việc nộp các chứng chỉ Tiếng Anh để được quy đổi, xét miễn học các học phần Anh văn 1, 2 như file đính kèm (Thông báo 908/TB-TĐHTPHCM ngày 14/10/2022) Thân mến./.
Thông báo về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển học bổng xã hội đầu năm học 2022-2023
Nhà trường thông báo về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển học bổng xã hội đầu năm học 2022-2023 (Thông báo 907/TB-TĐHTPHCM, ngày 14/10/2022)  
TKB HK1 Năm học 2022-2023 Hệ ĐHCQ khóa 07, 08, 09 và 10
Phòng Đào taọ thông báo TKB HK1 Năm học 2022-2023 Hệ ĐHCQ áp dụng cho các khóa 07, 08, 09 và 10  như file đính kèm. Các bạn sinh viên lưu ý để thực hiện Thân mến./.
Nhà trường thông báo Kế hoạch đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022-2023 (cập nhật lần 2) ban hành theo Quyết định 989/QĐ-TĐHTPHCM ngày 05/10/2022 như file đính kèm
Quy định các điều kiện để đuwọc miễn các học phần Anh văn và chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học đối với sinh viên đại học chính quy từ khóa 11
Nhà trường thông báo Quy định các điều kiện để được miễn các học phần Anh văn và chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học đối với sinh viên đại học chính quy từ khóa 11 (Ban hành kèm Quyết định 987/QĐ-TĐHTPHCM ngày 07/10/2022) như file đính kèm
Thông báo về việc nhắc nhở, đôn đốc sinh viên nộp học phí
Ngày 21/9/2022 Nhà trường đã ban hành Thông báo 836/TB-TĐHTPHCM về việc thu học phí HK1 Năm học 2022-2023 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 7, 8, 9 và 10.  Nay Nhà trường ban hành Thông báo 864/TB-TĐHTPHCM ngày 04/10/2022 về việc nhắc...
Nhà trường thông báo kết quả xét học vụ Học kỳ 2 Năm học 2021-2022 đối với sinh viện hệ đại học chính quy, cụ thể như sau: 1. Danh sách sinh viên bị cảnh cáo kết quả học tập ở mức 1 HK2 Năm học 2021-2022 (Quyết định 867/QĐ-TĐHTPHCM ngày 9/9/2022) 2...

Trang