Skip to content Skip to navigation

Đại học chính quy

Thông báo thu học phí HK1 Năm học 2022-2023 đối với sinh viên khóa 7, 8, 9 và 10
Nhà trường thông báo mức thu học phi học kỳ chính, học phí học lại/học vượt/học cải thiện và phí BHYT học kỳ 1 Năm học 2023 như file đính kèm  
LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP
Nhà trường thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021-2022 (Kế hoạch 816/KH-TĐHTPHCM-ĐT ngày 15.9.2022) cụ thể như sau: 1. Đối tượng:     - Học viên cao học khóa 1     - Sinh viên tốt nghiệp đại học...
Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021-2022
Nhà trường thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021-2022 (Kế hoạch 816/KH-TĐHTPHCM-ĐT ngày 15.9.2022) cụ thể như sau: 1. Đối tượng:     - Học viên cao học khóa 1     - Sinh viên tốt nghiệp đại học...
Thông báo về việc bổ sung điều kiện xét chuẩn đầu ra Tin học đối với sinh viên từ Khóa 08 trở về sau (Thông báo 281/TB-TĐHTPHCM ngày 05/4/2022)
Nhà trường thông báo về việc bổ sung điều kiện xét chuẩn đầu ra Tin học đối với sinh viên từ Khóa 08 trở về sau, như sau:

Trang