Skip to content Skip to navigation

Đại học chính quy

Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch thi cấp Chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+) ngày 26 tháng 04 năm 2023: 1. Đối tượng áp dụng : - Học viên đang theo học các lớp khai giảng tháng 02 năm 2023 (đăng ký làm hồ sơ trực tiếp...
Thông báo lịch thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản
1. Đối tượng áp dụng : Sinh viên có nhu cầu thi lấy chứng chỉ (đăng ký làm hồ sơ và đóng lệ phí trực tiếp tại Trung tâm). 2. Thời gian thi: dự kiến ngày 18 tháng 04 năm 2023. 3. Hình thức, địa điểm thi: Thi trực tiếp tại trụ sở chính:...
Thời khóa biểu Học kỳ 2 Năm học 2022-2023 áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy
Nhà trường thông báo Thời khóa biểu Học kỳ 2 Năm học 2022-2023 áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy như file đính kèm Thân mến./.
Thời khóa biểu học kỳ I Năm học 2022 - 2023 dành cho sinh viên đại học chính quy khóa 11
Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 dành cho sinh viên đại học chính quy khóa 11, xem file đính kèm bên dưới. Lưu ý: 1. Thời gian bắt đầu học kỳ 1: ngày 31/10/2022, lịch học chi tiết xem thời khóa biểu đính kèm bên dưới...
Thời khóa biểu  "Tuấn sinh hoạt công dân-HSSV" đầu khóa cho Tân sinh viên Khóa 11
Nhà trường ban hành Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân-HSSV" đầu khóa năm học 2022-2023 (Kế hoạch 931/KH-TĐHTPHCM ngày 20/10/20220) áp dụng cho Tân sinh viên Khóa 11 như sau: Đợt 1: Dành cho tân sinh viên các ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường...
TKB HK1 Năm học 2022-2023 Hệ ĐHCQ khóa 07, 08, 09 và 10
Phòng Đào taọ thông báo TKB HK1 Năm học 2022-2023 Hệ ĐHCQ áp dụng cho các khóa 07, 08, 09 và 10  như file đính kèm. Các bạn sinh viên lưu ý để thực hiện Thân mến./.