Skip to content Skip to navigation

Thời khóa biểu "Tuần sinh hoạt công dân-HSSV" đầu khóa cho Tân sinh viên Khóa 11

Nhà trường ban hành Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân-HSSV" đầu khóa năm học 2022-2023 (Kế hoạch 931/KH-TĐHTPHCM ngày 20/10/20220) áp dụng cho Tân sinh viên Khóa 11 như sau:

Đợt 1: Dành cho tân sinh viên các ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Kỹ thuật cấp thoát nước, Quản lý đất đai, Bất động sản

     * Thời gian: 2 ngày, từ 25-26/10/2022

     * Địa điểm: Hội trường- Trường Dự bị đại học TP.HCM, 91 Nguyễn Chí Thanh, P.9, Quận 5, TP.HCM 

Đợt 2:Dành cho tân sinh viên các ngành Quản trị kinh danh, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật trắc địa-bản đồ, Quản lý đô thị và công trình, Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, Khí tượng và khí hậu học, Thủy văn học, Địa chất học, Quản lý tổng hợp tài nguyên nước, Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo

     * Thời gian: 2 ngày, từ 27-28/10/2022

     * Địa điểm: Hội trường- Trường Dự bị đại học TP.HCM, 91 Nguyễn Chí Thanh, P.9, Quận 5, TP.HCM 

Chi tiết Kế hoạch và Thời khóa biểu như file đính kèm.

Thân mến ./.