Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo V/v học môn Gíao dục quốc phòng - An ninh năm học 2023-2024
Thực hiện kế hoạch giảng dạy của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh năm học 2023-2024, Phòng Đào tạo tổ chứ học môn học GDQP - AN cho sinh viên đại học Khóa 12 ĐHCQ như sau: 1. Học phần lý thuyết (học online) - Thời gian: từ ngày 03...
hông báo đăng ký học phần học kỳ Hè Năm học 2023 - 2024
Thực hiện kế hoạch đào tạo đại học hệ chính quy năm học 2023-2024, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên cải thiện kết quả học tập/hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời gian đào tạo và đăng ký học các học phần chưa đạt. Phòng Đào tạo mở đăng ký học phần cho...
Thông báo Tổng khai giảng tháng 6 -2024 các khóa giảng dạy và học Ứng dụng CNTT cơ bản và tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo Tổng khai giảng tháng 6 -2024 các khóa giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra như file Thông báo đính kèm Trân trọng./.
Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập Học kỳ I Năm học 2023-2024 đối với sinh viên các Khóa 09, 10,11,12 hệ ĐHCQ
Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập Học kỳ I Năm học 2023-2024 đối với sinh viên các Khóa 09, 10,11,12 hệ ĐHCQ  
Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học thông báo thông tin về số báo danh, phòng thi, giờ thi tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) và Ứng dụng CNTT cơ bản 1. Thời gian tổ chức kỳ thi: - Ngày 15/04/2024 đối với môn tiếng Anh - Ngày 15, 16, 17/4/2024: đối với môn...
Thông báo nộp chứng chỉ tin học và tiếng Anh để xét chuẩn đầu ra tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 09 trở về trước
Nhà trường thông báo về việc nộp chứng chỉ tin học và tiếng Anh để xét chuẩn đầu ra tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 09 trở về trước (chi tiết xem thông báo số 310/TB-TĐHTPHCM ngày 5/4/2024 đính kèm) Trân trọng./.
Thông báo V/v đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp Đợt 1 năm học 2023 - 2024
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể sinh viên về việc đăng ký tham dự Lễ Trao bằng tốt nghiệp Đợt 1 Năm học 2023 – 2024 như sau: 1. Lễ Trao bằng tốt nghiệp: - Thời gian: Ngày 20/04/2024 (Buổi Sáng: từ 07 giờ 00...
Thông báo V/v chưa công nhận tốt nghiệp Đợt 1 năm học 2023 - 2024 đối với sinh viên Khóa 07 đại học chính quy
Hội đồng xét tốt nghiệp ra quyết định về việc chưa công nhận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2023-2024 đối với 153 sinh viên Khóa 07 đại học chính quy.
Thông báo V/v công nhận tốt nghiệp Đợt 1 năm học 2023 - 2024 đối với sinh viên Khóa 04, 05, 06, 07 đại học chính quy
Hội đồng xét tốt nghiệp ra quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2023-2024 đối với 50 sinh viên Khóa 04, 05, 06, 07 đại học chính quy. Ghi chú: Sinh viên có tên trong QĐ công nhận TN đợt 1 năm học 2023-2024 liên hệ Phòng Đào tạo...
Thông báo V/v chưa công nhận tốt nghiệp trình độ ĐHCQ Kháo 08 Đợt 1 năm học 2023 - 2024
Hội đồng xét tốt nghiệp ra quyết định về việc chưa công nhận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2023-2024 đối với 204 sinh viên ĐHCQ Khóa 08
Thông báo V/v công nhận tốt nghiệp trình độ ĐHCQ Kháo 08 Đợt 1 năm học 2023 - 2024
Hội đồng xét tốt nghiệp ra quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2023-2024 đối với 186 sinh viên ĐHCQ Khóa 08 Ghi chú: Sinh viên có tên trong QĐ công nhận TN đợt 1 năm học 2023-2024 liên hệ Phòng Đào tạo nhận Giấy chứng nhận tốt...
Thông báo về việc khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên HK2 năm học 2023-2024
Thân gửi  các bạn sinh viên! Nhằm tạo kênh thông tin tiếp nhận những ý kiến đóng góp từ học viên/sinh viên, giúp nâng cao chất lượng giảng dạy của Nhà trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh triển khai khảo sát...
Thông báo lịch thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Chứng nhận Tiếng Anh tháng 04 năm 2024: 1. Đối tượng áp dụng : - Cá nhân có nhu cầu thi lấy Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Chứng nhận...
THÔNG BÁO  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 03 NĂM 2024  Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập chứng chỉ, chứng nhận chuẩn đầu ra bằng hình thức trực tiếp. 1. Thời gian dự kiến khai giảng các lớp học...

Trang