Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo v/v đăng ký học lại học kỳ Hè trên phần mềm quản lý đào tạo
Phòng Đào tạo mở đăng ký học phần cho sinh viên các khóa 08, 09, 10, 11ĐH có nhu cầu học lại các học phần chưa đạt và học cải thiện các học phần. Thời gian đăng ký học phần: từ 8h00 ngày 22/05/2023 đến hết ngày 31/05/2023 Sinh viên đăng ký học phần vui...
Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng nhận Tiếng anh (dạng thức Toeic 450+)
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo đến các thí sinh đã đăng ký dự thi cấp Chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra vào ngày 26, 27, 28 tháng 04 năm 2023:  1. Đối tượng áp dụng : Các thí sinh đã đăng ký đóng lệ phí và hoàn thiện hồ sơ thi ngày 26, 27, 28...
Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo đến các thí sinh đã đăng ký dự thi vào ngày 18 tháng 04 năm 2023: 1. Đối tượng áp dụng : Các thí sinh đã đăng ký đóng lệ phí và hoàn thiện hồ sơ thi ngày 18 tháng 04 năm 2023. (Danh sách kèm theo). 2. Thời gian...
THÔNG BÁO TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 04 NĂM 2023 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập chứng chỉ, chứng nhận chuẩn đầu ra bằng hình thức trực tiếp, cụ thể như sau: Đối tượng áp dụng : + Dạy...
Thông báo Đăng ký tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp
- Thời gian đăng ký online : từ ngày 07/04/2023 đến hết ngày 13/04/2023 bằng link sau: https://forms.gle/jV1c2KXpcJh8LYpx9 - Thời gian đóng lệ phí tham dự lễ tốt nghiệp và làm thủ tục : từ ngày 14/04/2023 đến 11h00 ngày 20/04/2023 tại Phòng...
Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch thi cấp Chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+) ngày 26 tháng 04 năm 2023: 1. Đối tượng áp dụng : - Học viên đang theo học các lớp khai giảng tháng 02 năm 2023 (đăng ký làm hồ sơ trực tiếp...
Thông báo lịch thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản
1. Đối tượng áp dụng : Sinh viên có nhu cầu thi lấy chứng chỉ (đăng ký làm hồ sơ và đóng lệ phí trực tiếp tại Trung tâm). 2. Thời gian thi: dự kiến ngày 18 tháng 04 năm 2023. 3. Hình thức, địa điểm thi: Thi trực tiếp tại trụ sở chính:...
Khoa Môi trường thông báo các biểu mẫu đơn hỗ trợ sinh viên trong thời gian học tập tại Trường
Khoa Môi trường thông báo các biểu mẫu đơn hỗ trợ sinh viên trong thời gian học tập tại Trường
Thông báo về việc HỦY LỚP Anh Văn 1 và Anh Văn 2 khóa 06-09 đại học Học kỳ II – Năm học 2022–2023
Bộ môn Ngoại ngữ và Khoa Khoa học Đại cương thông báo đến sinh viên Đại học Chính quy các khóa 06-10 HỦY CÁC LỚP học phần Anh Văn 1, Anh Văn 2 do KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN MỞ LỚP THEO QUY ĐỊNH. Lưu ý: - TỪ NAY VỀ SAU, sinh viên khóa 06-09 muốn học lần đầu, học...
THÔNG BÁO TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 03 NĂM 2023 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập chứng chỉ, chứng nhận chuẩn đầu ra bằng hình thức trực tiếp, cụ thể như sau: 1. Đối tượng áp dụng: +...
Quyết định V/v ban hành Quy định mức thu học phí Hệ đào tạo theo hình thức VLVH  - Năm học 2022-2023
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM  quyết định ban hành Quy định mức thu học phí Hệ đào tạo theo hình thức VLVH  - Năm học 2022-2023  
Thông báo Thu học phí các lớp liên thông năm học 2022-2023 hệ VLVH khóa 06, 07, 08 LTTC_ĐHV và khóa 10, 11 LTCĐ_ĐHV
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM thông báo mức thu học phí các lớp liên thông năm học 2022-2023 hệ VLVH khóa 06, 07, 08 LTTC_ĐHV và khóa 10, 11 LTCĐ_ĐHV. - Thời gian nộp tiền: Từ ngày 24/02/2023 đến 10/03/2023. - Phương thức nộp tiền:...
Thông báo V/v xét, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho Sinh viên Học kỳ 2 Năm học 2022-2023
Phòng tác sinh viên thông báo xét, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho Sinh viên Học kỳ 2 Năm học 2022-2023. - Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 10/03/2023. - Sinh viên nhận đơn tại phòng Công tác sinh viên hoặc tải...

Trang