Skip to content Skip to navigation

[BM. GDTC-GDQP] Thời khóa biểu HK1- Năm học 2022-2023- Khóa 10 (môn Bóng chuyền)

Thông báo Thời khóa biểu học môn Giáo dục thể chất HK1- Năm học 2022-2023 áp dụng cho Khóa 10 (môn Bóng chuyền) như file đính kèm

Bộ môn Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng.