Skip to content Skip to navigation

Đại học chính quy

Thông báo V/v học môn Gíao dục quốc phòng - An ninh năm học 2023-2024
Thực hiện kế hoạch giảng dạy của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh năm học 2023-2024, Phòng Đào tạo tổ chứ học môn học GDQP - AN cho sinh viên đại học Khóa 12 ĐHCQ như sau: 1. Học phần lý thuyết (học online) - Thời gian: từ ngày 03...
Thông báo Tổng khai giảng tháng 6 -2024 các khóa giảng dạy và học Ứng dụng CNTT cơ bản và tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo Tổng khai giảng tháng 6 -2024 các khóa giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra như file Thông báo đính kèm Trân trọng./.
Thông báo nộp chứng chỉ tin học và tiếng Anh để xét chuẩn đầu ra tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 09 trở về trước
Nhà trường thông báo về việc nộp chứng chỉ tin học và tiếng Anh để xét chuẩn đầu ra tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 09 trở về trước (chi tiết xem thông báo số 310/TB-TĐHTPHCM ngày 5/4/2024 đính kèm) Trân trọng./.
Thông báo V/v nộp chứng chỉ/chứng nhận Tin học và Tiếng Anh để xét chuẩn đầu ra đối với sinh viên hệ ĐHCQ khóa 8 trở về trước
Nhà trường thông báo V/v nộp chứng chỉ/chứng nhận Tin học và Tiếng Anh để xét chuẩn đầu ra đối với sinh viên hệ đại học chính quy từ khóa 8 trở về trước (Thông báo số 1080/TB-TĐHTPHCM ngày 25/10/2023) như file đính kèm Trân trọng ./.
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh quy định tại Thông báo số 281/TB-TĐHTPHCM ngày 05/4/2022 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM:  Nhà Trường KHÔNG tổ chức sát hạch lại về kiến thức tin học đối...
Thông báo 883 Mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024 sinh viên khóa 08, 09, 10, 11
Nhà trường thông báo mức thu học phí áp dụng cho học kỳ 1 năm học 2023-2024 - Thời gian nộp tiền: 12/9/2023 đến 26/9/2023 - Hình thức nộp tiền: Chuyển khoản
Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch thi cấp Chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+) ngày 26 tháng 04 năm 2023: 1. Đối tượng áp dụng : - Học viên đang theo học các lớp khai giảng tháng 02 năm 2023 (đăng ký làm hồ sơ trực tiếp...
Thông báo lịch thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản
1. Đối tượng áp dụng : Sinh viên có nhu cầu thi lấy chứng chỉ (đăng ký làm hồ sơ và đóng lệ phí trực tiếp tại Trung tâm). 2. Thời gian thi: dự kiến ngày 18 tháng 04 năm 2023. 3. Hình thức, địa điểm thi: Thi trực tiếp tại trụ sở chính:...
Khoa Môi trường thông báo các biểu mẫu đơn hỗ trợ sinh viên trong thời gian học tập tại Trường
Khoa Môi trường thông báo các biểu mẫu đơn hỗ trợ sinh viên trong thời gian học tập tại Trường
Thông báo về việc HỦY LỚP Anh Văn 1 và Anh Văn 2 khóa 06-09 đại học Học kỳ II – Năm học 2022–2023
Bộ môn Ngoại ngữ và Khoa Khoa học Đại cương thông báo đến sinh viên Đại học Chính quy các khóa 06-10 HỦY CÁC LỚP học phần Anh Văn 1, Anh Văn 2 do KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN MỞ LỚP THEO QUY ĐỊNH. Lưu ý: - TỪ NAY VỀ SAU, sinh viên khóa 06-09 muốn học lần đầu, học...
THÔNG BÁO TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 03 NĂM 2023 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập chứng chỉ, chứng nhận chuẩn đầu ra bằng hình thức trực tiếp, cụ thể như sau: 1. Đối tượng áp dụng: +...
Thông báo V/v xét, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho Sinh viên Học kỳ 2 Năm học 2022-2023
Phòng tác sinh viên thông báo xét, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho Sinh viên Học kỳ 2 Năm học 2022-2023. - Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 10/03/2023. - Sinh viên nhận đơn tại phòng Công tác sinh viên hoặc tải...

Trang