Skip to content Skip to navigation

Đại học liên thông, VL-VH

Quyết định V/v ban hành Quy định mức thu học phí Hệ đào tạo theo hình thức VLVH  - Năm học 2022-2023
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM  quyết định ban hành Quy định mức thu học phí Hệ đào tạo theo hình thức VLVH  - Năm học 2022-2023  
Thông báo Thu học phí các lớp liên thông năm học 2022-2023 hệ VLVH khóa 06, 07, 08 LTTC_ĐHV và khóa 10, 11 LTCĐ_ĐHV
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM thông báo mức thu học phí các lớp liên thông năm học 2022-2023 hệ VLVH khóa 06, 07, 08 LTTC_ĐHV và khóa 10, 11 LTCĐ_ĐHV. - Thời gian nộp tiền: Từ ngày 24/02/2023 đến 10/03/2023. - Phương thức nộp tiền:...
Thông báo về việc nghỉ tết Nguyên đán năm 2023
Nhà trường Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 áp dụng cho sinh viên đang theo học tại trường (Thông báo 1106/TB-TĐHTPHCM ngày 01/12/2022 như file đính kèm) Trân trọng./.   
Thông báo về việc thực hiện đeo thẻ sinh viên khi đến trường
Nhà trường ban hành Thông báo 981/TB-TĐHTPHCM ngày 04/11/2022 về việc Thực hiện sinh viên khi đến trưòng như file đính kèm. Trân trọng ./.
Kế hoạch đào tạo hệ VL-VH năm học 2022-2023 cập nhật lần 2 (Ban hèn kèm Quyết định 989/QĐ-TĐHTPCM ngà 7/10/2022)
Nhà trường ban hành Kế hoạch đào tạo hệ VL-VH năm học 2022-2023 cập nhật lần 2 như file đính kèm Trân trọng ./.