Skip to content Skip to navigation

[K.QLĐĐ] Thông báo đóng tiền học ghép

- THỜI GIAN ĐÓNG: TỪ NGÀY 21/9- 28/9/2022. SAU THỜI GIAN TRÊN PHÒNG KẾ HOẠCH SẼ CHỐT DANH SÁCH BẠN NÀO KHÔNG HOÀN THÀNH SẼ  KHÔNG ĐƯỢC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN.

- GHI CHÚ: CÁC EM NHỚ ĐÓNG ĐÚNG CÚ PHÁP THEO HƯỚNG DẪN (NẾU ĐÓNG BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN).