Skip to content Skip to navigation

Thời khóa biểu Học kỳ 2 Năm học 2022-2023 áp dụng cho các Khóa 8, 9, 10 đại học hệ chính quy

Nhà trường thông báo Thời khóa biểu Học kỳ 2 Năm học 2022-2023 áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy như file đính kèm

Thân mến./.

Tập tin đính kèm: