Skip to content Skip to navigation

Thông báo điều chỉnh quy định tại Thông báo số 281/TB-TĐHTPHCM ngày 05/4/2022 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM

Trường Đại học Tài nguyên Môi trường TP.Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh quy định tại Thông báo số 281/TB-TĐHTPHCM ngày 05/4/2022 của Trường Đại học Tài nguyên Môi trường TP. HCM

Nhà Trường KHÔNG tổ chức sát hạch lại về kiến thức tin học đối với sinh viên của Khóa 08 nộp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin bản không phải do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Tài nguyên Môi trường TP.Hồ Chí Minh cấp. 

Đề nghị toàn thể sinh viên Khóa 08 các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung thông báo trên./.

Trân trọng ./.

Đính kèm Thông báo số 923/TB-TĐHTPHCM ngày 19/9/2023