Skip to content Skip to navigation

Thông báo Quan trọng: V/v tạm dừng thu học phí HK2 Năm học 2022-2023 các khóa 8,9, 10 và 11 hệ đại học chính quy

Thông báo tạm dừng kế hoạch thu học phí HK2 Năm học 2022-2023 (Thông báo 113/TB-TĐHTPHCM ngày 9/02/2023 đính kèm). Nhà trường sẽ thông báo lại việc thu học phí trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng ./.