Skip to content Skip to navigation

Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo đến các thí sinh đã đăng ký dự thi vào ngày 18 tháng 04 năm 2023:

1. Đối tượng áp dụng : Các thí sinh đã đăng ký đóng lệ phí và hoàn thiện hồ sơ thi ngày 18 tháng 04 năm 2023. (Danh sách kèm theo).

2. Thời gian thi: 120 phút

- Danh sách kèm theo: thi từ 18h00 đến 20h00

3. Hình thức, địa điểm thi

- Thi trực tiếp tại trụ sở chính: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.

- Thi phần lý thuyết: 30 phút, phần thực hành: 90 phút.

Lưu ý:

- Thí sinh đi thi mang theo giấy tờ tùy thân để cán bộ coi thi kiểm tra khi vào phòng thi.

- Thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút.

- Điểm sẽ thông báo tại trang Web Trung tâm: http://cfi.hcmunre.edu.vn

- Sinh viên liên hệ: + 028.39917254 (vui lòng liên hệ trong giờ hành chính).

                                + Email: ttnnth236@gmail.com