Skip to content Skip to navigation

Thông báo Thu học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023 đối với sinh viên khóa 08, 09, 10, 11

Nhà trường thông báo mức thu học phí áp dụng cho học kỳ 2 năm học 2022-2023 đối với sinh viên  khóa 08, 09, 10, 11.

- Thời gian nộp tiền: Từ ngày 20/02/2022 đến 06/03/2023.

- Phương thức nộp tiền: chuyển khoản.

- Thông tin nộp tiền cụ thể như sau:

 Ngân hàng thứ 1:

+ Tên đơn vị: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM

+ Số tài khoản: 1604.201.023.321

+ Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam (AGRIBANK) - Chi nhánh Phú Nhuận TP. HCM

Ngân hàng thứ 2:

+ Tên đơn vị: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM

+ Số tài khoản: 0261.000.236.236

+ Tại: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VIETCOMBANK) - Chi nhánh Thủ Thiêm TP. HCM

+ Nội dung: Mã số sinh viên - Họ và tên - Nộp học phí học kỳ năm học 2022-2023

Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn A, MSSV 0850040123 nộp học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023

Nội dung ghi: “0850040123 Nguyễn Văn A HK2 22-23”