Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 03 NĂM 2023 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra

Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập chứng chỉ, chứng nhận chuẩn đầu ra bằng hình thức trực tiếp, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

+ Dạy và học trực tiếp sẽ áp dụng cho toàn bộ sinh viên các khóa có nhu cầu học và thi lấy chứng chỉ Tin học, chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra;

2. Thời gian dự kiến khai giảng các lớp học :

+ Lớp Tiếng Anh Toeic 450+ (nội bộ): khai giảng ngày 04 tháng 03 năm 2023.

+ Lớp Tiếng Anh Toeic 450+ (nội bộ): khai giảng ngày 30 tháng 03 năm 2023.

+ Lớp Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản: khai giảng ngày 05 tháng 04 năm 2023.

3. Địa điểm học:

Học trực tiếp tại trụ sở chính Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, quận Tân Bình.

4. Phương thức nộp học phí:

- Phương thức nộp học phí: tiền mặt

- Nộp học phí bằng tiền mặt tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học: 236B Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình.

Lưu ý:

- Nếu có thắc mắc học viên vui lòng liên hệ qua mail: ttnnth236@gmail.com hoặc qua số điện thoại: 028.39917254.