Skip to content Skip to navigation

Thông báo Tổng khai giảng tháng 6 -2024 các khóa giảng dạy và học Ứng dụng CNTT cơ bản và tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo Tổng khai giảng tháng 6 -2024 các khóa giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra như file Thông báo đính kèm

Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: