Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc HỦY LỚP Anh Văn 1 và Anh Văn 2 khóa 06-09 đại học Học kỳ II – Năm học 2022–2023

Bộ môn Ngoại ngữ và Khoa Khoa học Đại cương thông báo đến sinh viên Đại học Chính quy các khóa 06-10 HỦY CÁC LỚP học phần Anh Văn 1, Anh Văn 2 do KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN MỞ LỚP THEO QUY ĐỊNH.

Lưu ý:

- TỪ NAY VỀ SAU, sinh viên khóa 06-09 muốn học lần đầu, học ghép hay học cải thiện, Anh Văn 1, Anh Văn 2 học lại ĐỀU PHẢI học trong HỌC KỲ HÈ.

- SV theo dõi Thông báo trên website trường/ Khoa KHĐC để có thông tin đăng ký HỌC HÈ, dự kiến thông báo tháng 7/2023

- SV nào ĐÃ ĐÓNG TIỀN, giữ lại Biên lai, để Phòng Kế hoạch Tài chính BẢO LƯU số tiền ĐÃ ĐÓNG qua đợt học hè. Lưu ý thêm, theo quy chế mới, sinh viên học hè sẽ phải đóng học phí nhân thêm hệ số 1.4 lần, nên khi đó sẽ cần đóng BỔ SUNG THÊM học phí.

Tập tin đính kèm: