Skip to content Skip to navigation

Thông báo V/v học môn Gíao dục quốc phòng - An ninh năm học 2023-2024

Thực hiện kế hoạch giảng dạy của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh năm học 2023-2024, Phòng Đào tạo tổ chứ học môn học GDQP - AN cho sinh viên đại học Khóa 12 ĐHCQ như sau:

1. Học phần lý thuyết (học online)

- Thời gian: từ ngày 03/6/2024 đến ngày14/6/2024.

- Sinh viên được cấp tên tài khoản và mật khẩu để đăng nhập website: https://truongquansuquankhu7.vnlms.vn

2. Học phần thực hành (học trực tiếp)

 - Thời gian: từ ngày 17/6/2024 đến ngày 28/6/2024.

- Địa điểm: Trung tâm GDQP-AN - Trường Quân sự Quân khu 7, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM.

Sinh viên các Khóa 05, 06, 07, 08, 09, 10 chưa học hoặc chưa đủ điều kiện đạt chứng chỉ GDQP-AN phải đăng ký học lại học phần này tại Phòng Đào tạo. Thời hạn nộp đơn đăng ký học lại trước 17h00 ngày 23/5/2024

Tập tin đính kèm: