Skip to content Skip to navigation

[TT.NN-TH] Thông báo về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng CNTT cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra

Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học, HCMUNRE thông báo tổng khai giảng ngày 17, 18 tháng 10 năm 2022 các lớp Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra chi tiết như file đính kèm

Tập tin đính kèm: