Skip to content Skip to navigation

[K.ĐCKS] Thông báo về việc nộp chứng chỉ Anh văn và Tin học xét tốt nghiệp

Sau cuộc họp xét học vụ hôm nay - ngày 24/8/2022, Khoa thông báo đến Sinh viên 02 như sau:
1. Gia hạn việc nhận chứng chỉ Anh văn và Tin học xét tốt nghiệp đến 17h00 ngày thứ sáu - 26/8/2022.
Sinh viên nộp chứng chỉ Anh văn và Tin học qua đường link sau: https://forms.gle/XLnCtreGsehspmZYA
Các chứng chỉ sẽ được gửi đi để xác minh trước khi được cập nhật lên phần mềm. Nếu đến thời gian Phòng Đào tạo xét tốt nghiệp, kết quả xác minh các chứng chỉ vẫn chưa có thì các thông tin này sẽ được chuyển sang đợt xét tốt nghiệp kế tiếp.
2.  Phản hồi về thông tin xét CĐR
Trường hợp sinh viên đã nộp chứng chỉ Anh văn/Tin học để xét chuẩn đầu ra nhưng thông tin xét tốt nghiệp vẫn hiển thị THIẾU CHUẨN ĐẦU RA ANH VĂN/TIN HỌC, sinh viên phản hồi về Giáo vụ Khoa hoặc Phòng KTĐBCL&TTGD qua sdt: 028 399 11 835 (trong giờ hành chính) trước thứ ba ngày 30/8/2022.