Skip to content Skip to navigation

[K.KHĐC]Thông báo Danh sách các lớp học lại bị hủy do không đủ sỉ số sinh viên/lớp – Học kỳ III năm 2022-2023

Khoa Khoa Đại cương thông báo HỦY các lớp sau đây do không đủ số lượng sinh viên đăng ký:

  1. Lớp Hóa ĐC 3: HL23_ĐH_Hóa ĐC 3
  2. Lớp Hóa ĐC 4: HL23_ĐH_Hóa ĐC 4
  3. Lớp AV1 lớp 3: HL23_ĐH_AV2_L3
  4. Lớp TNVLĐC
  5. Lớp TCC2 lớp 1: HL23_ĐH_TCC2_2C_L1

Lưu ý: Sinh viên có nhu cầu học lại vẫn đóng tiền theo thông báo của Khoa KHĐC; đồng thời liên hệ cô Ngân từ ngày 05/06/2023 đến hết ngày 23/06/2023 qua sđt: 093.3144.687 hoặc mail: ntmngan@hcmunre.edu.vn để được chuyển lớp kip thời.

Tập tin đính kèm: